• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie "Nasze Dzieci - Wspólna Szkoła" w Zastrużu
    KRS 0000161988

Celem działań stowarzyszenia jest wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju edukacyjnego, społecznego i kulturalnego wsi oraz wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym. Głównym zadaniem od 1 września 2004 r. jest prowadzenie Szkoły Podstawowej w Zastrużu, na mocy porozumienia Urzędu Miasta Żarów z zarządem stowarzyszenia. Od 31 marca 2008 r. stowarzyszenie jest również organem prowadzącym przedszkole dla dzieci w wieku 3- 5 lat, które powstało we współpracy z Fundacją Kalos Kai Agathos.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.