• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Pomocy - Serce Ludzi Ziemi Bielskiej w Bielsku Podlaskim
    KRS 0000162069

Prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych i terapeutycznych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.
Organizacja wyjazdów integracyjnych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.
Prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych na basenie.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.