• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Opieki nad Osobami Potrzebującymi Pomocy "Ognisko Domowe"
    KRS 0000162437

Misja
Opieka nad osobami starszymi, samotnymi, wymagającymi pomocy całodobowej. Zapewnienie im pobytu w domu gwarantującym godziwe warunki życia w tym najtrudniejszym okresie stopniowego tracenia sił, zdrowia, zaradności i możliwości radzenia sobie samemu z codziennymi obowiązkami. W związku z całkowitym brakiem tego typu ośrodków głównym zadaniem Fundacji jest jego utworzenie.

Prowadzone działania
Gromadzenie funduszy na budowę ośrodka opiekuńczego - rozprowadzanie cegiełek, poszukiwanie sponsorów, drukowanie ogłoszeń i artykułów w prasie lokalnej i krajowej.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.