• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie "Przyjazna Szkoła"
    KRS 0000162633

Wszystkie działania prowadzone są na rzecz uczniów Społecznego Gimnazjum w Rogach.Stowarzyszenie jest organem prowadzącym tę szkołę. Organizujemy imprezy integracyjne, pikniki, w których uczestniczą wszyscy mieszkańcy miejscowości, wycieczki dla młodzieży gimnazjalnej, pozyskujemy fundusze potrzebne na działania statutowe.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.