• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie na rzecz Wspomagania Rozwoju Dzieci i Młodzieży Titum
    KRS 0000162837

Misja
Celem Stowarzyszenia jest: realizowanie programu kompleksowej rehabilitacji dzieci i młodzieży z zaburzeniami i problemami rozwojowymi ( tj. dzieci upośledzonych umysłowo, autystycznych, z ADHD, oraz z parcjalnymi zaburzeniami), opartej na diagnostyce zaburzeń, pedagogizacja i wspieranie rodzin. Cele Stowarzyszenia znajdują się w sferze zadań publicznych określonych w art.4.ust 1 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Szczegółowe określenie zadań publicznych znajduje się w rozdziale III Działalność pożytku publicznego Stowarzyszenia Titum.

Prowadzone działania
1. Grupowe zajęcia terapii V. Sherborne - 2 h w tygodniu,
2. Grupowe zajęcia terapii zajęciowej - 4 h w tygodniu,
3. Indywidualne zajęcia terapii Logopedycznej - 4 terapeutów (każdy dzień tygodnia),
4. Grupowe zajęcia Muzykoterapii - 2 h w tygodniu
5. Grupowe zajęcia Teatrzyku integracyjnego - 1 h w tygodniu,
6. Indywidualne zajęcia korekcyjno-wyrównawcze:5 terapeutów (każdy dzień tygodnia),
7. Indywidualne zajęcia terapii integracja sensoryczna - 3 terapeutów (każdy dzień tygodnia)
8. Indywidualne zajęcia terapii z Psychologiem - 8 h w tygodniu,
9. Psycholog do "Szkoły dla rodziców" - 2h miesięcznie,
10. Pogotowie terapeutyczne - 2 h tygodniowo,
11. TIM - każdy ostatni czwartek miesiąca
12. Zajęcia hipoterapii ½ h w tygodniu każde dziecko.
13. Dogoterapia - Grupowe zajęcia - 2 x w tygodniu
14. Indywidualne zajęcia rehabilitacji ruchowej - 2 terapeutów
15. Terapia Vioforem

Wszelkie informacje podczas dyżuru terapeutów w środę i czwartek od 15.30 - 16.30.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.