• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Dzielnica Małopolska Związku Towarzystw Gimnastycznych "Sokół" w Polsce
    KRS 0000162903

Celem Stowarzyszenia jest podniesienie sprawności fizycznej społeczeństwa polskiego oraz wyrobienie w tymże społeczeństwie karności, spójności i ofiarności, odpowiedzialności za swe czyny, poczucia obowiązku wobec państwa, zdolności do obrony granic i całości Rzeczypospolitej, i wszelkich cnót obywatelskich, stanowiących podstawy istotnej miłości Ojczyzny.
Stowarzyszenie realizuje powyższe cele w szczególności poprzez:
1. Działalność Uczelnianej Organizacji Studenckiej "Sokół" przy Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.
2. Organizacji masowego sportu, rekreacji i turystyki dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych.
3. Rozpowszechnianie w społeczeństwie zrozumienia doniosłości racjonalnego rozwoju fizycznego i zachowania do późnego wieku sprawności fizycznej, przy pomocy prowadzenia zajęć sportowych, rekreacyjnych i turystycznych, odczytów, wykładów, kursów, zawodów publicznych, rajdów. Związek prowadzi działalność wychowawczą i kulturalno oświatową.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.