• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie "Koniczynka" Działające na Rzecz Dzieci z Niepełnosprawnością Umysłową
    KRS 0000162988

Misja:
- Opieka i wychowanie dzieci z rodzin patologicznych, z rodzin niepełnych.
- Prowadzenie działalności dobroczynnej na rzecz dzieci potrzebujących pomocy.
- Pomoc w szkole, organizowanie szkoleń, pozyskiwanie sponsorów, występowanie o dotacje celowe.
- Dofinansowanie imprez integracyjnych.

Prowadzone działania:
Stowarzyszenie działa przy Zespole Szkół Specjalnych w Ignacowie. Organizuje zajęcia profilaktyczne, wyjazdy, koncerty charytatywne, integracyjne konkursy plastyczne i gawędy, plenery malarskie, przeglądy piosenki dziecięcej i młodzieżowej, turniej warcabowy i tenisa stołowego, wymiana młodzieży z Programu "Młodzież w Działaniu".

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.