• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie "Przyjaciele Serca i Życia"
    KRS 0000163313

Misja:
Zrzeszanie się osób niepełnosprawnych dla wzajemnej pomocy w zakresie szeroko pojętej rehabilitacji kompleksowej oraz wspieranie i popieranie inicjatyw społecznych osób niepełnosprawnych;
Rozwijanie wszechstronnej profilaktycznej działalności związanej bezpośrednio z zapobieganiem chorobom układu krążenia i ich negatywnym skutkom psychofizycznym, społecznym i ekonomicznym.

Prowadzone działania:
Naszym celem jest zrzeszanie się osób niepełnosprawnych, po przebytych chorobach serca (zawały, bay-pasy, stenty, ptca), z chorobą wieńcową, nadciśnieniem tętniczym, zaburzeniami lipidowymi i nadwagą, dla wzajemnej pomocy w zakresie szeroko pojętej rehabilitacji i terapii zajęciowej.
Organizujemy zajęcia profilaktyczno-rehabilitacyjne w sali gimnastycznej, w basenie i na powietrzu prowadzone przez wykwalifikowanych rehabilitantów.
Organizujemy 14-dniowe turnusów rehabilitacyjne z dopłatą PFRON-u.

Działania i akcje prewencyjne w zakresie ochrony i promocji zdrowia, prelekcje, szkolenia, badania profilaktyczne w kierunku wczesnej diagnostyki. Promocję zdrowego trybu życia.
Zajęcia ruchowe: gimnastyka w sali gimnastycznej, w basenie, ruch przy muzyce w szkole tańca, na powietrzu, nordic walking.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.