• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Larix" Imienia Henryka Ruszczyca
    KRS 0000163353

Jesteśmy ludźmi z pasją. Łączy nas idea pomocy innym. Dlatego w 2003 roku powołaliśmy Stowarzyszenie, które uzyskało status OPP. Czujemy się wyróżnieni, mogąc zwrócić się do Państwa o wsparcie naszych działań poprzez wpłatę 1 % podatku.

Dlaczego warto nas wspierać:
1. W ciągu 7 lat nasze Stowarzyszenie udostępniło osobom niewidomym prawie 800 pozycji książkowych.
2. Wszystkie książki udostępniamy nieodpłatnie, z poszanowaniem prawa autorskiego.
3. W roku 2013 po raz pierwszy wdrożyliśmy nowatorski program, w ramach którego 80 bibliotek publicznych otrzymało w formie nieodpłatnego użyczenia specjalistyczne urządzenia dla osób niewidomych. Biblioteki mogą te urządzenia wypożyczać swoim czytelnikom wraz z książkami.
4. Do końca 2014 roku urządzenia kolejnych 80 bibliotek.
5. Współpracujemy z ponad dziewięćdziesięcioma bibliotekami w Polsce. Dzięki temu możemy dotrzeć do 10 tysięcy czytelników.
6. Dostęp do dobra kultury, jakim jest literatura, stanowi jeden z fundamentów rehabilitacji osób niewidomych i integracji ze społeczeństwem.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.