• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Towarzystwo Miłośników Krosnowic
    KRS 0000163664

Misja:
Działalność na rzecz pomyślności mieszkańców Krosnowic, będących w trudnej sytuacji życiowej lub/i materialnej ze względu na wielodzietność, niepełnosprawność, bezrobocie i poszkodowanych w wyniku zdarzeń losowych i klęsk żywiołowych. Integracja społeczności lokalnej, działania kulturotwórcze, zajęcia dla dzieci i młodzieży, rozrywka.

Prowadzone działania:
Prowadzenie obiektu kultury, organizacja imprez kulturalnych i integracyjnych, działalność charytatywna; wystawy, współorganizator Międzynarodowych festiwali im. I. Reimanna.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.