• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie "Nie ma głupich"
    KRS 0000163689

Misja:
Działanie na rzecz tworzenia jak najkorzystniejszych warunków do pełnego fizycznego i psychicznego rozwoju ludzi upośledzonych umysłowo, ich aktywnego i godnego uczestnictwa w życiu społecznym.

Prowadzone działania:
Prowadzenie rodzinnej formy opieki zastępczej dla dorosłej osoby z upośledzeniem umysłowym i zaburzeniami psychotycznymi na terenie domku stowarzyszenia w Sopotni Wielkiej.
Terapia w wodzie dla osób z czterokończynowym porażeniem mózgowym i dla innych niepełnosprawnych intelektualnie i ruchowo.
Prowadzenie turystyki aktywnej i krajoznawstwa dla niepełnosprawnych.
Prowadzenie wolontariatu na rzecz niepełnosprawnych, w tym wolontariatu spośród młodzieży z Zakładu Poprawczego w Pszczynie.
Wspieranie rodzin osób niepełnosprawnych.
Rocznie programem obejmujemy ok. 40 osób z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.