• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie na rzecz Dzieci Upośledzonych Umysłowo "Dzieciom Radość"
    KRS 0000163867

Misja
- działalność charytatywna na rzecz dzieci niepełnosprawnych umysłowo
- wyrównywanie szans życiowych
- ochrona praw
- pomoc psychologiczna, pedagogiczna
- rehabilitacja

Prowadzone działania
Organizacja działa na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim.
W tym roku najważniejszym naszym działaniem było ubieganie się o status pożytku publicznego.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.