• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "Ikar"
    KRS 0000164036

Głównymi celami Stowarzyszenia są:
- integracja osób niepełnosprawnych m.in. poprzez propagowanie czynnej działalności kulturalnej i sportowej,
- wzajemna pomoc osobom niepełnosprawnym,
- ochrona praw, interesów osób niepełnosprawnych w jednostkach edukacyjnych, zakładach pracy i innych instytucjach,
- działalność na rzecz dzieci niepełnosprawnych, ich rodziców i opiekunów,
- współpraca z innymi stowarzyszeniami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych.

Prowadzone działania
- raz w miesiącu spotkania członków oraz dodatkowe comiesięczne spotkania niepełnosprawnych dzieci członków Stowarzyszenia,
- działania na rzecz na rzecz osób niepełnosprawnych (dorosłych),
- działania na rzecz dzieci niepełnosprawnych (m.in. dotyczące wyrównywania szans edukacyjnych; "Grupa Integracja"),
- cykliczne imprezy dla osób niepełnosprawnych, ich rodzin i przyjaciół - turnieje rekreacyjno-sportowym, imprezy o charakterze kulturalnym, integracyjne spotkania i pikniki,
- organizowanie pomocy żywnościowej.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.