• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Przystań w Turku
    KRS 0000164161

Stowarzyszenie Przystań jest realizatorem wielu projektów i działań na rzecz mieszkańców miasta Turku dzięki pozyskiwanym dotacjom z Gminy Miejskiej Turek , Powiatu Tureckiego, Samorządu Województwa Wielkopolskiego oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
W ramach działań organizuje różnego rodzaju zajęcia i warsztaty ,które są odpowiedzią na zapotrzebowanie wielu rodzin w mieście i powiecie. Swoją działalnością wspiera wolontariat, artystów amatorów i aktywizuje lokalne środowiska. Jednocześnie od 2013 roku modernizuje nowe pomieszczenia ,mając na celu stworzenie sceny kameralnej w Turku

Działacze stowarzyszenia wielokrotnie zostali nagrodzeni wieloma lokalnymi nagrodami i zarażają swoją pasją stwarzania przyjaznych warunków do rozwoju osobistego mieszkańców miasta,, realizując hasło „Nie ma rzeczy niemożliwych kiedy chcesz” . Skutecznie promują swoje działania na portalach i stronach internetowych, w mediach ogólnopolskich. Stowarzyszenie doceniane jest szczególnie przez młodzież za otwartość na potrzeby , partnerskie traktowanie ,okazywane wsparcie ,a jednocześnie stawianie wymagań.

Na przestrzeni 15 lat działalności na szczególną uwagę zasługują działania:

• Festiwal SCABB Turek .
• Projekt Galeria Malarstwa Wielkoformatowego.
• Ogólnopolski Konkurs Literacki pod hasłem „…Zbiorę wszystkich przyjaciół i serce przed nimi otworzę..”
• Działalność Młodzieżowego Klubu Kultury
• FABRYKA ŚW. MIKOŁAJA
• Akademia Letnich Spotkań Artystycznych
• KONCERT CHARYTATYWNY. „Z POTRZEBY SERCA”
• MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ PRZY UL. BROWARNEJ 13
• Nieustanne wprowadzanie nowych formy spędzania czasu wolnego odpowiadających potrzebom lokalnego społeczeństwa,
• Aktywizacja lokalnej społeczności poprzez wspieranie inicjatyw
• Projekt „Instalacja wizualno-przestrzenna „1938-1945 Historia prawdziwa”, otrzymał nagrodę PISOP „Wydarzenia Godne Uwagi”


Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.