• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Kołobrzegu
    KRS 0000164182

Misja
Działania na rzecz wyrównywania szans osób niepełnosprawnych poprzez rehabilitację leczniczą, społeczną, zawodową.
Dbanie o świadomość społeczną osób niepełnosprawnych.

Prowadzone działania
Prowadzenie 3 placówek: Warsztat Terapii Zajęciowej (50 osób), Dom Pomocy Społecznej (14 osób), Ośrodek Wczesnej Interwencji (200 osób).
Adresatami pomocy są osoby niepełnosprawne oraz ich rodziny z terenu powiatu kołobrzeskiego i najbliższej okolicy.
Trwają działania, zmierzające do uruchomienia Zakładu Aktywności Zawodowej dla 35 osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.