• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Młodzieży z Niepełnosprawnością Psychofizyczną "Pomóż Żyć"
    KRS 0000164539

Misja
Niesienie pomocy pedagogicznej i wychowawczej, organizacyjnej, prawnej, charytatywnej, socjalnej dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną oraz ich rodzinom.

Prowadzone działania
Kontynuacja działań w ramach realizacji projektu wieloprofilowego usprawniania dzieci ze sprzężonymi dysfunkcjami rozwojowymi "Ździebełko", zmierzających do zorganizowania Sali Doświadczania Świata. Projekt przeznaczony jest dla dzieci z powiatu żyrardowskiego upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym, z licznymi dysfunkcjami sprzężonymi, chorobami przewlekłymi, porażeniami, z zespołem Downa, autystycznych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.