• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Edukacji i Wspierania Rodziny "Brama"
    KRS 0000164555

Misja:
Fundacja powstała, aby założyć i prowadzić Katolicką Szkołę Podstawową i Gimnazjum, gdzie wysoki poziom dydaktyczny jest spójny z programem wychowawczym. Ważnym celem organizacji jest projekt polegający na integracji młodzieży z niepełnosprawnymi.

Prowadzone działania:
Organizacja prowadzi Katolicką Szkołę Podstawową i Gimnazjum oraz wspiera rodziny potrzebujące pomocy poprzez organizowanie pomocy rzeczowej, jak również finansowej.
Projekty edukacyjne i charytatywne o zasięgu lokalnym i regionalnym.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.