• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym "Sezam"
    KRS 0000164834

Powołaliśmy nasze Stowarzyszenie, aby: zorganizować i prowadzić bank informacji dotyczących osób autystycznych z Grudziądza i okolic; poszukiwać (następnie prowadzić) sposobów zintensyfikowanej terapii osób autystycznych w oparciu o wiedzę teoretyczną i doświadczenie osobiste; organizowanie różnych form terapii i wspomagania rozwoju dziecka i młodzieży z autyzmem; współpraca z organami władzy państwowej, samorządowej, Kościołem katolickim, innymi organizacjami społecznymi a także placówkami, osobami fizycznymi; nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów oraz współpraca z osobami, ośrodkami, instytucjami i stowarzyszeniami w Polsce i zagranicą zajmującymi się problemami autyzmu; udzielanie pomocy autystom będącym ofiarami lub sprawcami wypadków; pozyskiwanie funduszy na realizację zadań statutowych; wspomaganie rodzin dzieci z autyzmem, artykułowanie potrzeb tych rodzin, wspomaganie tych rodzin - grupy wsparcia, itp.

Terytorium naszego działania jest miasto Grudziądz i okolice, tj. Salno, Piątkowo, Partęczyny, Piaski, Jakubowo, skąd są nasze dzieci i rodzice tych dzieci. Do tej pory skupiliśmy się na: pozyskiwaniu sympatyków, zapaleńców, którzy pomogli nam się zorganizować w stowarzyszenie; naświetleniu istnienia problemu rodzin dzieci z autyzmem władzom lokalnym i oświatowym; współpraca z tymi władzami, z mediami lokalnymi, pozyskiwanie funduszy na realizację zadań statutowych; nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z osobami, instytucjami i stowarzyszeniami zajmującymi się problemami osób z autyzmem w Polsce; m.in. zaprosiliśmy osoby z Poznania i Gdańska, aby przedstawiły nam, jak wygląda pomoc dzieciom autystycznym w tych miastach; kontaktowaliśmy się w tej sprawie z KTA w Toruniu, mamy namiary do Krakowa, Warszawy i Olsztyna. Trzeba będzie na coś się zdecydować. Pomagamy dzieciom poprzez oddziaływania wolontarystyczne, wiemy, że rodzice mogą zabiegać o specjalistyczne usługi opiekuńcze z MOPR-u dla swoich pociech.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.