• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Pracownia Alternatywnego Wychowania
    KRS 0000165424

Stowarzyszenie Pracownia Alternatywnego Wychowania istnieje od 1996 roku. Prowadzi autorskie placówki socjoterapeutyczne tj.: Środowiskową Świetlicę Socjoterapeutyczną dla dzieci w wieku przedszkolnym, Środowiskową Świetlicę Socjoterapeutyczną dla dzieci w wieku szkolnym, Telefon Zaufania „ZAKRĘT” oraz grupę wsparcia dla rodziców podopiecznych. W bieżącym roku planujemy otwarcie całodobowej socjoterapeutycznej placówki interwencji kryzysowej - Hostelu Miejskiego. W ramach swojej działalności Stowarzyszenie organizuje również szkolenia oraz studia podyplomowe z zakresu socjoterapii we współpracy z Wyższą Szkołą Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Prowadzi także wydawnictwo. Głównym celem naszej działalności jest pomoc dzieciom i młodzieży w pokonywaniu codziennych problemów szkolnych, rodzinnych oraz rówieśniczych. Przedmiotem naszych działań jest również popularyzacja metody socjoterapii wśród przedstawicieli służb społecznych pracujących z dziećmi i młodzieżą w całej Polsce. Od 10 lat Stowarzyszenie we współpracy z Polskim Towarzystwem Psychologicznym i Sekcją Socjoterapii organizuje corocznie Ogólnopolską Konferencję Socjoterapii skierowaną do ponad 200 nauczycieli, wychowawców, pedagogów, kuratorów, pracowników socjalnych z całego kraju. W 2013 roku realizowaliśmy projekt z zakresu nowoczesnej edukacji kulturalnej pt. „Świat od kuchni” , który zwyciężył w 4 edycji AKADEMII ORANGE. Od 7 lat organizujemy dla społeczności lokalnej Festyn z okazji Dnia Dziecka i Świąt Bożego Narodzenia.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.