• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie na rzecz Pomocy Dzieciom i Dorosłym z Upośledzeniem Umysłowym "Delta"
    KRS 0000165470

Misja
- Szkoła Życia - nauka przystosowania do społeczeństwa, wspomaganie, umożliwianie poznanej samodzielności do dorosłego życia;
- pomoc prawna, doradztwo rodzinne;
- rozwijanie i tworzenie "Szkół Wspomagania".

Prowadzone działania
- szkoła wspomagania dla osób niepełnosprawnych;
- porady prawne;
- porady rodzinne;
- przygotowania organizacji dla osób niepełnosprawnych do warunków odpowiadających w UE;
- współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego, w tym organizacja spotkań dotyczących sytuacji osób niepełnosprawnych w Warszawie z udziałem władz gminnych, dzielnicowych i miejskich.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.