• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja "Dom Seniora im. Sue Ryder" w Pierzchnicy
    KRS 0000165620

Dom Seniora im. Sue Ryder w Pierzchnicy jest domem pomocy społecznej przeznaczonym dla osób starszych i chorych. Dom powstał z inicjatywy Samorządu Gminy Pierzchnica oraz przy pomocy finansowej: Fundacji Sue Ryder w Warszawie, Fundacji Przezorność i Bouver Foundation.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.