• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie na rzecz Osób Potrzebujących Pomocy "Bliżej Ciebie"
    KRS 0000165856

Prowadzone działania
Wszechstronna pomoc osobom z rodzin ubogich i patologicznych, samotnym rodzicom, dzieciom z rodzin zastępczych. Pozyskiwanie odzieży, sprzętu AGD, wydawanie żywności (umowa z Bankiem Żywności), zakup podręczników opłacanie obiadów.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.