• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Zdolności Dzieci i Młodzieży im. A. Gołąba
    KRS 0000166097

Misja:
"Każde dziecko jest zdolne, daj mu szansę" - jest misją naszego stowarzyszenia- wszechstronne wspieranie rozwoju zdolności dzieci i młodzieży poprzez działania edukacyjne i wychowawcze, wyrównywanie szans edukacyjnych dające możliwość pełnego wykorzystania potencjału każdego dziecka,

Realizowane działania:
Inicjowanie i rozwijanie oraz propagowanie inicjatyw i działań pożytku publicznego sprzyjających wszechstronnemu, harmonijnemu i twórczemu rozwojowi dzieci i młodzieży, upowszechnianie wiedzy oraz praktycznych umiejętności z zakresu, psychologii, pedagogiki, socjologii, nauk o rodzinie, kultury i sztuki, promowanie osiągnięć dzieci i młodzieży.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.