• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Siedleckie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym "Przystań"
    KRS 0000166541

Misja
Działania na rzecz wyrównania szans osób z upośledzeniem umysłowym, tworzenia warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym. Naszym celem nadrzędnym jest stworzenie i zabezpieczenie niepełnosprawnym osobom dorosłym odpowiednich i godnych warunków dożywotniego zamieszkania.

Prowadzone działania
Działalność rehabilitacyjna, kulturalna, artystyczna i turystyczna. Organizacja wyjazdów, plenerów, wystaw, spotkań integracyjnych. Jest to możliwe dzięki współpracy z władzami samorządowymi i różnymi instytucjami takimi jak ; Środowiskowy Dom Samopomocy przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie, Miejski Ośrodek Kultury, Spółdzielnia Mieszkaniowa, Zespól Szkół nr 2 w Siedlcach ul.Dreszera 3

Odbiorcami naszych działań są osoby niepełnosprawne z upośledzeniem umysłowym i chorobą psychiczną (od 30 do 150 osób w zależności od zadania).

Współpracujemy z innymi organizacjami skupiającymi niepełnosprawnych np. Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych, Warsztaty Terapii Zajęciowej i Środowiskowe Domy Samopomocy z Siedlec i powiatu siedleckiego, Dom Pomocy Społecznej.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.