• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "Od Nowa"
    KRS 0000167127

Naszym celem jest edukacja zdrowotna w zakresie profilaktyki, wczesnego wykrywania chorób, wsparcie psychologiczne i społeczne dla osób z określonymi problemami zdrowotnymi. Prowadzimy też działalność kulturalną - oświatową i rekreacyjno - sportową na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.