• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju i Promocji Gminy Filipów
    KRS 0000167260

Misja
Rozwój i promocja miasteczka i gminy Filipów. Integracja lokalnej społeczności wokół problemów miejscowości, wspieranie jej w dążeniu do poprawy warunków bytowych, zmniejszenia bezrobocia, krzewienie kultury.

Prowadzone działania
Wspieranie najuboższych poprzez dystrybucję żywności z Banku Żywności oraz współuczestnictwo w programie zaopatrzenia najuboższych rolników z terenu gminy w zwierzęta hodowlane.

Udział w programie Leader+ w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania "Nasza Suwalszczyzna"

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.