• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Siemianowicki Klub Abstynentów "Szafran"
    KRS 0000167689

Cele:
1. Działanie na rzecz zdrowienia moralnego i psychicznego osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków, hazardu, osób współuzależnionych, bądź w jakikolwiek sposób dotkniętych skutkami uzależnień.
2. Kreowanie założeń rozwiązywania problemów alkoholowych w oparciu o założenie programowe Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
3. Dążenie do trwałej abstynencji członków Stowarzyszenia.
4. Stworzenie alternatywnego środowiska ludziom pragnącym zaprzestania picia alkoholu, zażywania narkotyków, uprawiania hazardu.
5. Udzielanie informacji i porad w kwestii utrzymania trzeźwości.
6. Prowadzenie działalności informacyjnej w zakresie wiedzy o uzależnieniach, zwiększonym niebezpieczeństwie i o szkodach z nimi związanymi oraz propagowanie idei trzeźwości.
7. Reprezentowanie i obrona interesów członków Stowarzyszenia.
8. Ochrona i promocja zdrowia.
9. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
10. Prowadzenie świetlicy środowiskowej dla dzieci.

Prowadzone działania:
Działania na rzecz osób uzależnionych i współuzależnionych, oraz na rzecz dzieci z rodzin zagrożonych problemem alkoholowym.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.