• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Towarzystwo Miłośników Ziemi Cycowskiej
    KRS 0000168028

Misja
Misją naszego stowarzyszenia jest prowadzenie i wspieranie
szeroko rozumianej działalności kulturalno-historycznej oraz integracja lokalnej społeczności.

Członkom Towarzystwa zależy w szczególności na realizacji następujących celów:

1.Kształtowanie wrażliwości poznawczej i estetycznej wśród mieszkańców Ziemi Cycowskiej, ze szczególnym uwzględnieniem takich grup społecznych jak młodzież, emeryci, osoby niepełnosprawne.

2.Promowanie i wspieranie działalności mającej na celu upowszechnienie tradycji kultury naszej miejscowości wśród osób przyjezdnych (obcych).

3.Organizowanie różnorodnej działalności w formie edukacji dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych w zakresie kulturalno-oświatowym, historycznym, społecznym.

4.Utrwalenie wielokulturowych korzeni naszej miejscowości: polskich, ukraińskich, żydowskich i niemieckich.

5.Promowanie idei ochrony przyrody, rodzimego krajobrazu, rolnictwa ekologicznego, upowszechnianie rekreacji i aktywnego wypoczynku.


Prowadzone działania
Działania na rzecz Ziemi Cycowskiej - prowadzenie i wspieranie działalności kulturalnej, ze szczególnym uwzględnieniem działań na rzecz zachowania i rozwoju lokalnej tradycji, obyczajów i dóbr kultury w ramach działalności edukacyjnej i wydawniczej.
Nasza praca przybiera wiele form: badanie i dokumentowanie historii miejscowości, popularyzowanie wiedzy na jej temat, promocja lokalnej kultury.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.