• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Akapi
    KRS 0000168103

Głównym celem jest upamiętnianie osoby artystki plastyka Anny Kobak-Pisowskiej.
Działalność na rzecz propagowania, utrzymania i rozwoju tkaniny artystycznej.
Organizacja warsztatów dla młodych talentów.
Przyznawanie stypendiów twórczych artystom sztuki włókna.
Organizacja wystaw tkanin artystycznych.
Utrzymanie galerii autorskiej Anny Kobak-Pisowackiej.
Pomoc dla artystów poszkodowanych w wyniku zdarzeń losowych.
Inna działalność wspomagająca rozwój kultury, sztuki, ochrony dóbr i tradycji.

Zadania statutowe zrealizowane w 2004r.
Dofinansowano wydanie albumu jubileuszowego artysty/poety Leona Chrapko z Bóbrki k/Soliny.
Ufundowano nagrodę "za najlepszy debiut" na XI Międzynarodowym Triennale Tkaniny w Łodzi (nagroda przypadła pani Anette Bendixen z Danii).
Ufundowano 3 nagrody na III Międzynarodowe Biennale Artystycznej Tkaniny Lnianej "Z krosna do Krosna", zdobyły je artystki pp Ewa Poradowska-Werszler z Wrocławia, Agata Zielińska-Głowacka z Gdańska, Thorbjorg Thordardotiir z Islandii (nie uwzględniono pisowni obcej).
Staraniem Fundacji otwarto w Muzeum im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce k/Krosna stałą galerię/ekspozycję dzieł Anny Kobak-Pisowackiej (pow. 140 m2).

Nawiązano współpracę ze szkołami artystycznymi na Podkarpaciu w celu wyszukiwania niezwykłych talentów artystycznych i udzielaniu im stypendiów twórczych.
Udzielono 4 stypendiów twórczych wybitnie uzdolnionym osobom, uczniom szkół artystycznych.
W ramach opieki menedżerkiej nad stpendystami zorganizowano wystawy indywidualne malarstwa w 3 renomowanych galeriach tj. w Krośnie, Iwoniczu Zdroju i Muzeum w Brzozowie.
W przygotowaniu wystawa w galerii "Na Jatkach" we Wrocławiu (kwiecień 2005r.).

Ufundowano nagrodę "za najlepszy debiut" na dorocznym konkursie sztuki w BWA Rzeszów "Obraz, Grafika, Rysunek, Rzeźba Roku 2004", nagrodę zdobył p. art. plast. Marcin Smola z Rzeszowa.
Fundacja nawiązała stałą współpracę z Muzeami w kraju i za granicą w zakresie prezentacji i propagowania tkaniny artystycznej.
Fundacja rozpoczeła udzielanie pomocy artystom, członkom związków twórczych, poszkodowanych w wyniku zdarzeń losowych.

Fundacja nie zatrudnia żadnych osób, wszystkie osoby związane z Fundacją pracują na zasadzie wolontariatu. Bilans Fundacji zostanie ogłoszony na stronie internetowej Fundacji. Za szczególną pomoc finansową i organizacyjną Fundacja nagrodziła okolicznościową plakietą osoby prawne tj.
Muzea, Instytucje kultury, Przedsiębiorstwa, Kancelarie Radcowską itp. (szczegóły na stronie www fundacji).

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.