• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja "IKA" im. Iki Szpakowskiej
    KRS 0000168136

Misja
Naszą misją jest: rozpowszechnianie szeroko pojętej tolerancji; ochrona dziecka przed krzywdą; podnoszenie wiedzy społecznej o prawach dziecka i prawach człowieka; podejmowanie inicjatyw na rzecz zbliżenia świata dzieci i dorosłych w kontekście przestrzegania praw dziecka; pomoc psychologiczna, pedagogiczna i prawna dziecku i jego rodzinie w sytuacji kryzysowej; pomoc krzywdzonej kobiecie; przeciwdziałanie patologii; szerzenie wiedzy pedagogicznej, psychologicznej i prawnej w społeczeństwie.

Prowadzone działania
Nasze działania to: pomoc psychologiczno-pedagogiczna i prawna rodzinie znajdującej się w sytuacji kryzysu, separacji, rozwodu - kładziemy główny nacisk na sytuację dziecka w takiej rodzinie. Ponad to prowadzimy mediacje, grupy wsparcia, kontakty rodzica z dzieckiem.
Zajmujemy się upowszechnianiem wiedzy z zakresu wychowania, patologii, uzależnień, przemocy (prowadzimy szkolenia) - adresaci to rodzice, opiekunowie dzieci, a także nauczyciele, wychowawcy, dyrektorzy szkół.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.