• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Klub Żeglarski Przy Kopalni Węgla Brunatnego "Konin"
    KRS 0000168252

Promocja aktywnych form wypoczynku dla dzieci , młodzieży i dorosłych poprzez zeglarstwo we wszelkich formach jak: nauka żeglowania, rejsy turystyczne, regaty sportowe i rekreacyjno-sportowe.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.