• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Zamek w Goli
    KRS 0000168607

Misja
Fundacja Zamek w Goli powstała w 2003 roku celem wspierania ochrony i rewaloryzacji polskich zabytków i dóbr kultury. Szczególnym patronatem została objęta odbudowa i renowacja Zespołu Pałacowo-Parkowego w Goli Dzierżoniowskiej.

Prowadzone działania
Inicjowanie, organizowanie i wspieranie gromadzenia dokumentacji na temat zespołu dworsko-pałacowo-parkowego w Goli Dzierżoniowskiej;
Inicjowanie, organizowanie i wspieranie działalności polegającej na bezpośredniej opiece nad wybranymi elementami zespołu dworsko-pałacowo-parkowego w Goli Dzierżoniowskiej;
Inicjowanie, organizowanie i wspieranie wydarzeń kulturalnych, sportowych, naukowych i artystycznych na terenie zespołu dworsko-pałacowo-parkowego w Goli Dzierżoniowskiej.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.