• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie "Hospicjum Ziemi Kluczborskiej Św. Ojca Pio"
    KRS 0000168645

Celem i misją Stowarzyszenia Hospicjum Ziemi Kluczborskiej Św. Ojca Pio jest pomoc medyczna, psychologiczna i duchowa osobom chorującym na nieuleczalne, postępujące choroby w końcowym okresie życia oraz ich rodzinom z całego powiatu kluczborskiego. Celem naszej opieki hospicyjnej oprócz zapobiegania bólowi i innym dokuczliwym objawom choroby, jest przede wszystkim uczynienie godnym ostatniego okresu życia chorego.

Stowarzyszenie Hospicjum Ziemi Kluczborskiej Św. Ojca Pio prawnie zostało powołane do życia w dniu 25.07.2003r. postanowieniem Sądu Gospodarczego w Opolu i jego wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000168645. W 2004 roku otrzymaliśmy status organizacji pożytku publicznego. Terenem naszego działania jest cały powiat kluczborski. W chwili obecnej działamy jako hospicjum domowe. Otaczamy opieką osoby chorujące na nieuleczalne, postępujące choroby w końcowym okresie życia w ich domach.
Naszym celem jest szeroko rozumiana bezpłatna pomoc chorym w ostatniej fazie choroby nowotworowej oraz każdej innej choroby nieuleczalnej i ich rodzinom z całego powiatu kluczborskiego. Oprócz pomocy medycznej, lekarskiej i pielęgniarskiej, zapewniamy opiekę naszych wolontariuszy, oraz pomoc psychologa i prawnika skierowaną do chorych oraz ich rodzin.
Opieka nad chorym zbliżającym się do schyłku swojego życia, w Jego domu, to podstawowa działalność naszego Stowarzyszenia. Każdy chory, zwłaszcza w ostatnich dniach pragnie być we własnym domu, otoczony ciepłem najbliższych, znanymi sprzętami. Kiedy chory cierpi, lub rodzina nie jest w stanie podołać obowiązkom związanym z opieką nad terminalnie chorym, wtedy my jesteśmy dla Niego i Jego najbliższych. Mieszkanie chorego, jeżeli jest to konieczne, wyposażamy w potrzebny sprzęt (specjalistyczne łóżko sterowane elektrycznie lub materac przeciwodleżynowy, toaletę pokojową, wózek inwalidzki lub chodzik). Jeśli zachodzi potrzeba ustawiamy koncentrator tlenu, inhalator, czy ssak medyczny oraz inny wysokiej klasy sprzęt medyczny.Nasi pacjenci mogą liczyć na profesjonalną pomoc rehabilitacyjną opartą na wiedzy i doświadczeniu naszej rehabilitantki, przy pomocy specjalistycznych przyłóżkowych urządzeń rehabilitacyjnych montowanych w domu pacjenta. Lekarze, pielęgniarki i wolontariusze niemedyczni starają się, by ten okres życia, który choremu pozostał, mógł przeżyć jak najlepiej.
Nasza pomoc nie kończy się w momencie śmierci pacjenta. Zmienia jedynie swój wymiar. W okresie żałoby staramy się pomagać i otaczać opieką rodzinę zmarłego pacjenta, poprzez wsparcie psychologiczne, prawne czy socjalne a w niektórych sytuacjach także finansowe (szczególnie pomoc dzieciom osieroconym).

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.