• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja "Ex Animo" im. Marii Sapiehy
    KRS 0000169133

Misja
1. Gromadzenie środków finansowych i zasobów materialnych na budowę szpitala onkologicznego dla dzieci, jego wyposażenie i funkcjonowanie oraz na pomoc dla dzieci chorych na raka, a także na szkolenie personelu szpitala.
2. Gromadzenie środków finansowych na wyposażenie, remonty i funkcjonowanie Kliniki Onkologii- Instytutu "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka"
3. Wspomaganie działań placówek medycznych, mających na celu leczenie lub rehabilitację dzieci z chorobą nowotworową.
4. Upowszechnianie wiedzy o problemach dzieci z chorobą nowotworową.
5. Rozwijanie kontaktów z krajowymi oraz zagranicznymi organizacjami, zajmującymi się problematyką i leczeniem chorób nowotworowych u dzieci.

Prowadzone działania
1. Zakup sprzętu i środków medycznych medycznego niezbędnych do ratowania życia i zdrowia dzieci z chorobami nowotworowymi.
2. Organizacja imprez okolicznościowych dla dzieci z Kliniki Onkologii "Instytutu-Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka" - Dzień Dziecka,Mikołajki, Dzień Św. Łucji itp.
3.Finansowanie wakacyjnych wyjazdów pacjentów Kliniki Onkologii m.in. na Międzynarodowy Obóz "Camp Good Days and Special Times", organizowany w USA
4.Organizacja i finansowanie sympozjów, konferencji, pobytów i wymian o charakterze naukowym oraz innych form, umożliwiających zapoznanie się z najnowszymi osiągnięciami onkologii dziecięcej w kraju i zagranicą dla personelu medycznego.
5. Organizacja i finansowanie miejsc noclegowych dla rodziców i opiekunów pacjentów Kliniki Onkologii Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka" w obiekcie hotelowym znajdującym się na terenie szpitala.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.