• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej Nr 195 w Warszawie
    KRS 0000169159

Prowadzone działania
Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 195 zostało zarejestrowane 31.07.2003. Jest organizacją pożytku publicznego. Celem działalności Stowarzyszenia jest współdziałanie ze Szkołą Podstawową nr 195, udzielanie wszechstronnej opieki i pomocy szkole, wspieranie kształtowania postaw młodzieży, wpajania
i rozwijania patriotyzmu, szacunku dla wiedzy, pracy i prawdy. Podejmuje wszelkie działania na rzecz pomocy uczniom uzdolnionym
i potrzebującym pomocy, zwalczania patologii społecznej a także promocji zdrowego stylu życia wśród młodzieży. Swoje cele Stowarzyszenie realizuje poprzez organizowanie warsztatów, konkursów, prelekcji, konferencji, pokazów, festynów przeglądów i seminariów.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.