• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Solidarni "Plus"
    KRS 0000169232

Misja:
Wszechstronna pomoc osobom zakażonym wirusem HIV i chorym na AIDS oraz osobom uzależnionym od narkotyków, bezdomnym, bezrobotnym.

Prowadzone działania:
- Przeciwdziałanie narkomanii
- Wszechstronna pomoc psychosocjalna osobom zakażonym wirusem HIV i chorym na AIDS
- Terapia odwykowa osób uzależnionych od narkotyków i alkoholu oraz zakażonych wirusem HIV
- Edukacja i profilaktyka w zakresie zapobiegania HIV/AIDS
- Łagodzenie urazów w sferze psychicznej, moralnej i społecznej u osób zakażonych HIV oraz u społeczności lokalnych
- Prowadzenie placówek stacjonarnej opieki psychosocjalnej
- Współdziałanie z wszelkimi placówkami opieki zdrowotnej, placówkami oświatowymi i społecznymi w zakresie edukacji i profilaktyki w zapobieganiu AIDS i patologiom społecznym
- Wsparcie terapeutyczne osób nieprzystosowanych społecznie (readaptacja społeczna)
- Wykorzystanie działań z zakresu szeroko pojętej ekologii jako formy readaptacji społecznej oraz odbudowy systemu wartości
- Program wychodzenia z bezrobocia mieszkańców wsi popegeerowskich poprzez psychoterapię i ekologiczną uprawę warzyw w tunelach foliowych i mrozoodpornych odmian drzew owocowych, hodowlę zagrożonego gatunku Królika Białego Polskiego Popielniańskiego oraz kur rasy Zielononóżka Kuropatwiana.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.