• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Integracji Społecznej "Droga"
    KRS 0000169329

Misja:
Stowarzyszenie ma na celu rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających: integrowaniu osób zagrożonych wykluczeniem ze środowiska, działaniu na rzecz przygotowania ich do życia w społeczeństwie, zdobywaniu praktycznych umiejętności umożliwiających im prawidłowe funkcjonowanie w społeczeństwie, wspieraniu osób fizycznych i organizacji, które podejmują działania na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem.

Prowadzone działania:
"Świetlica zdarzeń i wydarzeń"-projekt z PFRON-u
"Kowalki-kuźnia talentów"-Zachodniopomorskie Kuratorium Oświaty w Szczecinie
"Wieś pełna ruchu, barwy i tradycji wielopokoleniowej"- Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Te projekty dofinansowane też z Urzędu Miasta Białogard.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.