• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie "Barciańska Inicjatywa Oświatowa"
    KRS 0000169453

Misja
Wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży gminy Barciany.
Poprawa jakości kształcenia.
Działania w kierunku edukacji i wychowania w gminie Barciany.
Prowadzenie Funduszu Stypendialnego "BARTEK".

Prowadzone działania
1. Fundusz Stypendialny "BARTEK"
2. "Równe szanse" - współpraca z Fund. im. S. Batorego
3. "Przejście graniczne Michałkowo - Żeleznodarożnyj szansą na lepszą współpracę" - projekt współfinansowany przez Fund. im. S. Batorego.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.