• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Towarzystwo im. Witolda Lutosławskiego
    KRS 0000169602

Cele statutowe:
- Wydawanie publikacji, inspirowanie prac naukowych, organizowanie wystaw, odczytów itp.
- Gromadzenie materiałów dokumentacyjnych i archiwalnych, wspomaganie i koordynacja poczynań różnych ośrodków, grup i osób w kraju i zagranicą związanych z dziełem Witolda Lutosławskiego.
- Wspieranie działań mających na cel utworzenie muzeum Witolda Lutosławskiego.
- Podejmowanie działań dla zapewnienia ochrony prawnej dzieł Witolda Lutosławskiego.
- Przyznawanie Nagrody im. Witolda Lutosławskiego.

Prowadzone działania w 2014 roku:
- cykl trzech koncertów zatytułowanych "Muzyka w okupowanej Warszawie" w Filharmonii Narodowej w dniach 12-14 września 2014;
- wydanie albumowe „Warszawa 1939-1945. Okupacyjne losy muzyków” autorstwa Elżbiety Markowskiej oraz dr Katarzyny Naliwajek-Mazurek;
- przygotowanie kolejnych edycji Festiwalu Witolda Lutosławskiego "Łańcuch" z programem opartym głównie na muzyce XX wieku i najnowszej;
- inicjowanie wykonywania utworów Witolda Lutosławskiego przez uznanych artystów z kraju i zagranicy;
- ukazanie twórczości Witolda Lutosławskiego, jednego z najwybitniejszych kompozytorów XX wieku, w kontekście sztuki międzynarodowej;
- przedstawienie wyjątkowej oferty kulturalnej dla osób w różnym wieku: zarówno koncertów dla dojrzałych melomanów i znawców, jak i dla najmłodszych dzieci (organizacja minifestiwalu da dzieci "Łańcuszek" w ramach każdej edycji festiwalu "Łańcuch").
- Wydanie książki "Lutosławski o muzyce. Pisma zebrane kompozytora" w red. Zbigniewa Skowrona.
- przygotowanie kolejnej edycji zainicjowanego w 2013 roku Międzynarodowego Konkursu Kompozytorskiego w 100-lecie urodzin Witolda Lutosławskiego planowanego w odstępach pięcioletnich.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.