• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Abstynentów "Granica"
    KRS 0000169770

Prowadzone działania:
Prowadzenie 2 ośrodków dla osób bezdomnych, uzależnionych od alkoholu i narkotyków (30 miejsc).
Pomoc psychologiczna (leczenie z choroby alkoholowej).
Warsztaty terapeutyczne i maratony trzeźwościowe dla osób uzależnionych.
Indywidualny Program dla wychodzących z bezdomności w tym praca socjalna z osobami bezdomnymi i praca u podstaw a także pomoc w podnoszeniu kwalifikacji.
Prowadzenie akcji cyklicznych "Nie dajmy im zamarznąć", Mikołajki, profilaktyka dotycząca uzależnień w szkołach - prelekcje "Nałogi Prawdziwe Oblicza", pomoc osobom najuboższym - prowadzenie jadłodajni, wydawanie paczek żywnościowych z banku Żywności.
Organizowanie wolontariatu i ogólnopolskie zbiórki żywności.
Wigilia dla bezdomnych uzależnionych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.