• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie dla Dzieci Niepełnosprawnych "Promyk"
    KRS 0000169839

Misją Stowarzyszenia jest uzyskanie trwałej poprawy stanu zdrowia podopiecznych, ich integracja społeczna oraz zapewnienie wychowankom startu w dorosłe życie.

Celem działania Stowarzyszenia "Promyk" jest zapewnienie warunków do realizacji programów rozwojowych dzieci niepełnosprawnych poprzez wielokierunkową stymulację wszystkich sfer rozwojowych, nauczanie, wychowanie i usprawnianie dzieci zgodnie z najnowszą wiedzą w zakresie pedagogiki i psychologii, socjologii, rehabilitacji i wszystkich typu oddziaływań terapeutycznych.
Celem działania naszego stowarzyszenia jest także aktywizacja życiowa osób niepełnosprawnych, pomoc osobom niepełnosprawnym w warunkach kryzysowych. Działamy na rzecz poprawy jakości życia rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym, a także poprawy funkcjonowania rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym poprzez wsparcie psychologiczne. Przeciwdziałamy stygmatyzacji osób niepełnosprawnych, przekazujemy informacje o pomocy państwa i samorządów dla osób niepełnosprawnych.
Naszym celem jest także integracja 75 rodziców i ich dzieci we wspólnym działaniu na rzecz utrzymania i prawidłowego funkcjonowania Ośrodka Rehabilitacyjno - Terapeutycznego dla Dzieci Niepełnosprawnych w Oświęcimiu.

Od sześciu lat nasze stowarzyszenie prowadzi Ośrodek Rehabilitacyjno - Terapeutyczny dla Dzieci Niepełnosprawnych w Oświęcimiu. W ciągu ostatnich 4 lat, dzięki środkom pozyskanym z Miasta Oświęcim i PFRON, liczba naszych podopiecznych korzystających z rehabilitacji, terapii zajęciowej, wycieczek zwiększyła się do ponad 80 niepełnosprawnych osób. Dzięki środkom pozyskanym z Miasta Oświęcim oraz PFRON udało się nam realizować rehabilitację zdrowotną i społeczną bez zbędnej przerwy od początku stycznia 2009 r. Pierwszą imprezą integracyjną zorganizowaliśmy w naszej placówce z okazji Dnia Babci. Po występach dzieci, wszyscy zostali poczęstowani słodyczami. 22 stycznia zorganizowaliśmy w Ośrodku dyskotekę połączoną z zabawami karnawałowymi.
Pierwszą wycieczkę zorganizowaliśmy do Korbielowa w trakcie ferii zimowych w lutym 2009 r. Główną atrakcją był przejazd po tej letniskowej wsi wynajętymi powozami. Z okazji Walentynek zorganizowaliśmy zabawę połączoną z prezentacją kartek wykonanych przez dzieci. W tłusty czwartek wszystkie dzieci zostały poczęstowane paczkami zakupionymi ze środków stowarzyszenia. W trakcie ferii zimowych nasi podopieczni 3 razy byli w kinie na pokazach filmowych. Drugi wyjazd integracyjno - krajoznawczy zorganizowaliśmy do Żabnicy w dniach 8-10 maja br. Pierwszego dnia wyjechaliśmy PKL na ŻAR. Następnie zwiedziliśmy elektrownię znajdującą się we wnętrzu góry. Po południu zakwaterowaliśmy się w pensjonacie „Skalny”. Wieczorem zorganizowaliśmy dla dzieci zabawę przy ognisku. Drugiego dnia po śniadaniu pojechaliśmy do Szczyrku, gdzie wyjechaliśmy wyciągiem krzesełkowym na Skrzyczne. Do Ośrodka wróciliśmy przez Wisłę - Czarne, gdzie zwiedziliśmy zaporę, Koniaków, Istebną. W 2009 roku w naszym ośrodku prowadzone były warsztaty teatralne w ich rezultacie w maju dzieci wystąpiły przed mami z okazji „Dnia Matki”. Wszystkie mamy dostały kartki z życzeniami od swoich dzieci, następnie wszyscy spożyli pieczone kiełbaski i kaszankę przy wspólnym stole. Z okazji Dnia Dziecka zostaliśmy zaproszeni do Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Oświęcimiu na święto szkoły. Nasi podopieczni wystąpili z krótkim programem artystycznym oraz zostali poczęstowani słodyczami. W trakcie imprezy prowadzona była aukcja prac plastycznych z której dochód przeznaczono na zaspokojenie potrzeb niepełnosprawnych dzieci. Po powrocie do ośrodka kolejne dzieci otrzymały poduszeczki wykonane przez Panie z Grupy „Osnowa” zorganizowano też dla nich słodki poczęstunek oraz poczęstowano pieczonymi kiełbaskami i kaszanką.

Trzecia wycieczka odbyła się 3 czerwca 2009 roku do Parku Dinozaurów w Zatorze. Po zapoznaniu się z eksponatami oraz zwiedzeniu muzeum niepełnosprawne dzieci skorzystały z atrakcji takich jak pociągi, karuzele oraz zjeżdżalnie. W wycieczce wzięli udział wolontariusze ze Szkoły Mistrzostwa Sportowego, którzy w ciągu tygodnia w trakcie 3 imprez zebrali łącznie 2 418,00 PLN na rzecz niepełnosprawnych dzieci.

5 czerwca w Oświęcimskim Centrum Kultury odbyło się przedstawienie teatralne pt. „Największa jest miłość” na scenie wystąpili aktorzy uczniowie Miejskiego Gimnazjum Nr 1 w Oświęcimiu. W holu OCK sprzedawano prace wykonane przez niepełnosprawne dzieci oraz wolontariuszy.

7 czerwca w Kościele św. Maksymiliana Kolbego po Mszy Św. odbył się koncert charytatywny zespołu Concentus” zebrane środki na w/w imprezach zostały wpłacone na konto stowarzyszenia i posłużą na sfinansowanie wycieczek i innych bezpośrednich potrzeb naszych podopiecznych.

12 czerwca 2009 roku grupa niepełnosprawnych dzieci wraz z rodzicami wyjechała na dwutygodniowy turnus rehabilitacyjny do Jastarni nad Bałtykiem, stowarzyszenie zorganizowało oraz sfinansowało transfer tej grupy do i z Dworca PKP Kraków pod ośrodek.

23 czerwca nasi podopieczni obejrzeli w OCK przedstawienie „Wędrujący pasterz” przygotowane przez DPS połączone z wernisażem prac.

Pierwsza wakacyjna wycieczka odbyła się 15 lipca. Niepełnosprawne dzieci z zainteresowaniem zwiedziły Park miniatur w Inwałdzie, w którym zapoznały się z najciekawszymi budowlami świata, Europy i Polski ( między innymi z miniaturami: Watykanu, Muru Chińskiego, Białego Domu, Wawelu, Wieży Eiffla.)

Po południu tego samego dnia pojechaliśmy do Rzyków - Praciaków, gdzie w zaprzyjaźnionym gospodarstwie agroturystycznym nasi podopieczni spędzili z radością 5 godzin w basenie. Ponieważ temperatura tego dnia przekraczała 30 stopni, basen był miłą ochłodą. Na obiad podaliśmy dzieciom pieczone kiełbaski oraz kaszankę.

W lipcu 2009 roku niepełnosprawne dzieci były nieodpłatnie 2 razy na miejskim basenie, także jeden raz były w kinie.

Drugą wakacyjną wycieczkę zorganizowaliśmy w końcu lipca do Ustronia i Brennej. Ustroniu niepełnosprawni podopieczni skorzystali z parku x-extreme na Równicy oraz odwiedziły schronisko na tej górze. W Brennej odpoczywaliśmy nad brzegiem rzeki, dzieci skorzystały z parku rozrywki znajdującego się w centrum tej letniskowej wsi.

Trzecią wakacyjną wycieczkę zorganizowaliśmy w sierpniu do Rabki, gdzie niepełnosprawne dzieci zwiedziły muzeum kolejnictwa, muzeum Orkana, park zdrojowy z nową tężnią oraz Rabkoland.

Na zakończenie wakacji od 26-28 sierpnia pojechaliśmy z naszymi podopiecznymi na
trzy dni w Pieniny. Pierwszego dnia zwiedzaliśmy zaporę i zamek w Niedzicy, niepełnosprawne dzieci skorzystały także z godzinnego rejsu po jeziorze Czorsztyńskim, wieczorem po zakwaterowaniu w pensjonacie w Czorsztynie zorganizowaliśmy dla dzieci zabawę przy ognisku połączoną z pieczeniem kiełbasek. 28 sierpnia nasi podopieczni wzięli udział w Pikniku Organizacji Pozarządowych odbywającym się pod Oświęcimskim Centrum Kultury. Zaprezentowaliśmy tam krótki program artystyczny oraz prace plastyczne wykonane przez naszych podopiecznych.

W sierpniu nasza placówka została dokładnie posprzątana, zakupiliśmy także nowe wykładziny do ośrodka ze środków 1%. W rezultacie 1 września powitaliśmy powracające z wakacji dzieci w odświeżonym ośrodku. Na powitanie dzieci w trakcie zajęć kulinarnych przygotowały sobie kotlety. Po wakacjach zajęcia kulinarne organizowane były średnio 2 razy w tygodniu.

31 października z okazji Halloween zorganizowaliśmy dla dzieci zabawę zakończoną słodkim poczęstunkiem. W trakcie tej zabawy nasi podopieczni mieli pomalowane twarze oraz przywdziali specjalne przebrania.

18 listopada zorganizowaliśmy wspólnie z PCPR w Oświęcimiu szkolenie dla rodziców pod nazwą „Człowiek - najlepsza inwestycja” w ramach projektu systemowego w zakresie rozwoju i upowszechniania aktywnej integracji.

27 listopada w naszej placówce zorganizowaliśmy tradycyjną zabawę andrzejkową połączoną z laniem wosku zakończoną tradycyjnym słodkim poczęstunkiem.

4 grudnia w gościnnych murach MDSM w Oświęcimiu odbyło się uroczyste otwarcie prac plastycznych naszych podopiecznych. W części artystycznej dzieci obejrzały przedstawienie „Mały Książe” w wykonaniu uczniów ze Szkoły Mistrzostwa Sportowego. Następnie wszyscy nasi podopieczni dostali tekturowe serca. Na zakończenie pan dyrektor Leszek Szuster zaprosił wszystkich uczestników tego wydarzenia na słodki poczęstunek.

7 grudnia do naszej placówki przybył sam św. Mikołaj. Towarzyszył mu anioł (pan Marian Makoś w przebraniu ze skrzydłami). Dzieci wystąpiły z programem artystycznym, następnie wszyscy podopieczni otrzymali paczki ze słodyczami. Po występach poczęstowaliśmy dodatkowo dzieci pizzą.

9 grudnia nasi podopieczni wzięli udział w Oświęcimskiej Gali Wolontariatu zorganizowanej w OCK w imprezie wziął udział Pan Prezydent Janusz Marszałek oraz Starosta Oświęcimski Józef Kała. W wypełnionej po brzegi sali widowiskowej zasiedli wolontariusze, nauczyciele oraz beneficjenci w tym niepełnosprawne dzieci. Impreza rozpoczęła się prezentacją dorobku oświęcimskich wolontariuszy, relacją z wyprawy humanitarnej do Kazachstanu. Następnie Gospodarz Miasta podziękował zebranym za pracę i serce oraz wraz ze Starostą wręczyli nagrody najbardziej aktywnym wolontariuszom. Po części artystycznej impreza zakończyła się słodkim poczęstunkiem. 22 grudnia do naszej placówki przybył gospodarz miasta Prezydent Janusz Marszałek. W trakcie wieczoru Wigilijnego nasi podopieczni wystąpili z jasełkami, a w tracie wieczerzy Wigilijnej wszyscy zebrani łamali się opłatkiem oraz składali sobie życzenia. Przybyły z tej okazji ksiądz wyspowiadał chętnych podopiecznych, panie z Akcji Katolickiej zaprosiły nas do udziału w spotkaniu opłatkowym. Catering na tym spotkaniu sfinansowaliśmy ze środków Unii Europejskiej.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.