• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Sądeckie Forum Kobiet
    KRS 0000170160

Misja
Wspieranie działalności na rzecz ochrony zdrowia, środowiska, pomocy społecznej kobiet i ich rodzin.
Wspieranie działalności na rzecz procesu zmian stwarzających kobietom równe szanse z mężczyznami na drodze rozwoju intelektualnego, zawodowego i kulturalnego.

Prowadzone działania
Stowarzyszenie od 2003 roku realizowało coroczne zadania z zakresu profilaktyki i ochrony zdrowia oraz promocji zdrowia kobiet.
Działania te stanowiły około 90% wszystkich podejmowanych i wykonywanych zadań przez nasze Stowarzyszenie.
W pierwszej kolejności podjęte badania cytologiczne z uwagi na zaniedbania profilaktyki tych chorób przez kobiety i uświadomienie im konieczności wykonywania badań celem wczesnego wykrywania raka szyjki macicy. (w 2006 roku wykonano 340 badań cytologicznych). Badania prowadzone były cyklicznie, dwa razy w roku od 2005 roku do 2007 roku.
W toku prowadzonych działań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia zaczęły się pojawiać wnioski o przeprowadzenie badań chorób tarczycy. (w 2006 r. wykonano 3 zadania z zakresu profilaktyki w chorobach tarczycy - łącznie z badań TSH i USG tarczycy skorzystało 260 kobiet; w 2007 roku wykonane zostały dalsze dwa zadania -łącznie dla 200 kobiet. Wobec ogromnego zapotrzebowania na badania profilaktyczne chorób tarczycy wykonane zostały i prowadzone cyklicznie w 2008 roku dwa zadania publiczne - dla 200 kobiet i w 2009 roku i jedno zadanie dla 100 beneficjentek. W 2010 roku z profilaktycznych badań chorób tarczycy skorzystało 217 beneficjentek. Były to dwa zadania publiczne - z dotacji Urzędu Miasta Nowego Sącza i dotacji Powiatu Nowosądeckiego.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.