• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Obywatelskie "Dom Polski"
    KRS 0000170310

Celem programowym Stowarzyszenia jest aktywność w sferze społecznej i wychowawczej, kształtująca wizję racji stanu w uniwersalnej filozofii globalizmu oraz wyzwolenie obywatelskich zachowań w sferze edukacji, kultury, tradycji. Korzenie tradycji sięgają do doświadczeń społecznych działań ponad podziałem różnych opcji politycznych w obronie polskiego interesu narodowego i państwowego. W polu widzenia Stowarzyszenia jest również nieustannie kształtowanie poczucia polskiej otwartości wobec świata, a w szczególności integracji w ramach Unii Europejskiej.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.