• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie "Nasza Gmina"
    KRS 0000171081

Misja
Stowarzyszenie zajmuje się krzewieniem kultury fizycznej i sportu, zdrowego stylu życia. Celem jest również wspieranie wszechstronnego rozwoju kulturowego, społecznego i gospodarczego gminy Pielgrzymka.

Prowadzone działania
Stowarzyszenie dofinnsowuje sprzęt dla młodych piłkarzy, zorganizowało lokalną inicjatywe społeczną - zbiórka darów na święta. Wspomaga sport młodzieżowy.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.