• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży przy Parafii Najświętszego Zbawiciela w Rykach
    KRS 0000171806

Cele naszej działalności wypływaja ze Statutu. Obejmują one m.in.:
- Wychowanie dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez krzewienie kultury,
- Dążenie do zapewnienia wysokiego poziomu rozwoju moralnego, społecznego, kulturalnego swoich członków,
- Rozwój i stałe podnoszenie poziomu umiejętności muzycznych i społecznych,
- Czynny udział w życiu społecznym, kulturalnym oraz liturgicznym parafii, miasta i gminy,
- Popularyzacja kultury muzycznej i śpiewu wśród dzieci i młodzieży,
- Reprezentowanie miasta, parafii w imprezach kulturalnych.

Prowadzone działania:
1. Coroczne wakacyjne warsztaty muzyczne połączone z wypoczynkiem (2003 - Troki k/Wilna, 2004 - Żółkiew k/Lwowa, 2005 - Kętrzyn, 2006 -Żegiestów Zdrój, 2007 - Janów Podlaski, 2008 - Ustroń,2009- Rabka,2010-Sokołowsko, 2011-Krynica Morska, 2012-Biskupin, 2013-Myczków, 2014-Puszczykowo),- od 2008r. na wyjazdy wakacyjne zabieramy ze sobą też ok 50 dzieci niezwiązanych z organizacją
2. Integracyjne warsztaty zimowe- (2011-Bodzentyn, 2012- Zamość,2013-Kałków)
3. I miejsce na Hosanna Festiwal w Siedlcach w 2004r. (w 2003-2011 zawsze miejsca I, II, III lub wyróżnienie, 2012 -Gran Prix),
4. II miejsce na XVI Festiwalu Piosenki Religijnej w Markuszowie,
5. III miejsce w kategorii zespoły na II Ogólnopolskim Festiwalu twórczości chrześcijańskiej KAIROS w Warszawie w 2007r
- Przygotowanie programu związanego z rocznicą śmierci Jana Pawła II wraz z KSM w 2006, 2007,2008
6. I miejsce na XIX Wojewódzkim Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Puławach-2013
7. Wyróżnienie na Powiatowym Przeglądzie Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych w Rykach 2004, II miejsce na Powiatowym Przeglądzie Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych w Rykach 2005,
8. Coroczny udział w: Dniu Godności organizowanym przez Integracyjne Przedszkole Samorządowe oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej, Muzycznych Mikołajkach w MGCK w Rykach, Jarmarku Bożonarodzeniowym Powiatu Ryckiego,
9. Cykliczne szkolenia w ramach Kursu Wolontariatu w Centrum Wolontariatu w Lublinie W Konkursie Barwy Wolontariatu 2007 Stowarzyszenie otrzymało wyróżnienie w kategorii „inicjatywy młodzieżowe”
10. Systematyczna posługa wolontariatu na rzecz w przedszkolach samorządowych oraz w ośrodku dla niepełnosprawnych.
11. Stała współpraca z parafialnym zespołem charytatywnym oraz diecezjalną Caritas,
12. Systematyczna posługa wolontariuszy na rzecz potrzebujących,
13. Pomoc wolontariuszy w świetlicy środowiskowej,w której codziennie w zajęciach uczestniczy ok. 20 dzieci.
14. Coroczna akcja bezpłatnego rozliczania PIT-ów w zamian za przekazanie 1% na rzecz organizacji
15. Festyny: "Dzień Dobrego Klimatu"-2008, Piknik Rodzinny -2009, Sobotnie popołudnie z "Niebieskimi Owieczkami"-2011, Niebieska Niedziela -X urodziny Stowarzyszenia-2013
16. Koncert z okazji Beatyfikacji Jana Pawła II-2014
17. Udział w Warsztatach Gospel (dwukrotnie) organizowanych w MCK w Puławach
18. Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczą, Starostwem Powiatowym, Urzędem Miasta, szkołami, parafią...

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.