• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Krewniacy - Europejska Fundacja Honorowego Dawcy Krwi
    KRS 0000171834

Europejska Fundacja Honorowego Dawcy Krwi od wielu lat działa na rzecz promocji Honorowego Krwiodawstwa. Świadomość społeczeństwa w zakresie wiedzy związanej z tym tematem w naszym kraju jest niestety szczególnie niska, dlatego podejmujemy wszelkie działania, przy wykorzystaniu szerokiego wachlarza działań informacyjno-promocyjnych wspomagani przez znanych ludzi ze świata kultury, sportu i estrady, by ta niepokojąca sytuacja uległa zmianie.
Dążymy do zapewnienia stabilności polskiego systemu krwiodawstwa, a tym samym zapewnienia bezpieczeństwa nam wszystkim.

Naszą misją jest: "edukacja społeczeństwa w celu zapewnienia krwi wszystkim potrzebującym".

Nasze działania realizowane są poprzez kampanię społeczną, pod nazwą KREWNIACY. Prowadzimy program edukacyjny skierowany do najmłodszych - HONOROWE KRWINKI, zbieramy fundusze na zakup ruchomej stacji krwiodawstwa - autobusu do poboru krwi im. Jana Pawła II. Organizujemy oraz udzielamy patronaty nad różnymi akcjami zbiórki krwi w całym kraju.

Każdy z nas może potrzebować krwi, ale nie każdy z nas może krew oddawać. Dlatego KREWNIAK to nie tylko honorowy dawca krwi, to również każdy, kto nie może oddać krwi, a któremu ta idea jest bliska i nieobojętne jest ludzkie życie. To każdy, kto wspiera Honorowe Krwiodawstwo i działania naszej fundacji.

Być KREWNIAKEM nie oznacza zawężanie chęci niesienia pomocy drugiemu poprzez oddanie KRWI. Być KREWNIAKIEM oznacza otwartość na drugą osobę, nie ograniczanie się w niesieniu pomocy, w związku z tym, Europejska Fundacja Honorowego Dawcy Krwi postanowiła propagować ideę Transplantacji.

Pragnęlibyśmy by każdy człowiek w swym własnym sumieniu i rozumie rozważył swoje podejście do bycia potencjalnym krwiodawcą, dawcą i biorcą narządów. O tym, ze dosłownie każdy z nas może w którymś momencie życia potrzebować krwi lub organu, który zastąpi nasz umierający organ i ocali nam życie, prawie nikt nie myśli.

Mamy nadzieję, ze za kilka, kilkanaście lat Honorowe Krwiodawstwo zasili rzesza nowych dawców, a transplantologia przestanie budzić jakiekolwiek kontrowersje i stanie się rzeczywiście akceptowaną i rozumianą przez wszystkich ludzi dziedziną medycyny.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.