• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Gorzowie Wielkopolskim
    KRS 0000171875

Skupiamy ludzi, którzy zakończyli pracę zawodową. Działamy wielokierunkowo, ale nasze głowne zadania to:
- włączanie ludzi starszych do systemu kształcenia ustawicznego
- aktywizację intelektualną, psychiczna i fizyczną słuchaczy
- nauką zdrowego życia i wdrażanie profilktyki gerontologicznej
- prowadzenie zajęć z gimnastycznych, turystycznych i rehabilitacyjnych
- organizacja życia samorządowego oraz różnego rodzaju zajęć i zainteresowań takich jak: zespół wokalny, malarstwo, nauka języków obcych oraz wspólnego spędzania wolnego czasu
- uczestnictwo w tworzeniu i odbiorze wartości kultury
- współpraca zagraniczna z organizacjami skupiającymi seniorów.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.