• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Duval
    KRS 0000172039

Misja
Głównymi założeniami Fundacji są: wspieranie i promowanie działalności artystów i sportowców, organizowanie pomocy na rzecz ubogich, chorych i niepełnosprawnych - w szczególności dzieci i osób starszych, a także między innymi zbieranie środków i przekazywanie ich na dożywianie dzieci z najuboższych rodzin; dofinansowywanie imprez charytatywnych, koncertów i wystaw.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.