• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Sympatyków Grojca
    KRS 0000172269

Cele Stowarzyszenia:
-Planowanie i organizowanie działań zmierzających do wybudowania obiektów publicznych na terenie Grojca.
-Wspieranie innych inicjatyw społecznych.
-Angażowanie mieszkańców i sympatyków do pomocy w realizacji zamierzeń Stowarzyszenia.
-Działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego.
-Działania na rzecz rozwoju zainteresowań i wypoczynku dzieci i młodzieży oraz zagospodarowania ich wolnego czasu poza zajęciami szkolnymi.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.