• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie "Amazonek" w Brzeszczach
    KRS 0000172274

Niesienie pomocy kobietom przed i po leczeniu raka piersi.
Uczestniczenie w akcjach mających na celu wczesnego wykrywania nowotworów piersi.
Poprawa samopoczucia i jakości życia kobiet dotkniętych chorobą nowotworową.
Profilaktyka chorób nowotworowych.
Podnoszenie sprawności fizycznej kobiet po leczeniu nowotworu piersi.
Promowanie aktywnego spędzania czasu.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.